Privacy beleid en disclamer

Privacy Verklaring

BeweegCoach+ Lisanne verwerkt persoonsgegevens. Ik ben mij ervan bewust dat u mij het vertrouwen geeft om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leg ik dan ook uit welke soort persoonsgegevens ik verzamel, met welk doel én met wie ik deze gegevens deel. Deze privacyverklaring is op alle diensten van BeweegCoach+ Lisanne van toepassing.

Welke persoonsgegevens?
BeweegCoach+ Lisanne kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BeweegCoach+ Lisanne, en/of omdat u deze zelf heeft ingevuld op een contactformulier van de website van BeweegCoach+ Lisanne. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer(s)
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Waarom heeft BeweegCoach+ Lisanne die gegevens nodig?
BeweegCoach+ Lisanne verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.
Uw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

 

Bewaartermijn van de gegevens.
BeweegCoach+ Lisanne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard.

 

Delen met anderen
BeweegCoach+ Lisanne verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

 

Websitebezoek
Op de website van BeweegCoach+ Lisanne worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser mee stuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BeweegCoach+ Lisanne gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Analytics
BeweegCoach+ Lisanne maakt gebruik van Statcounter en Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BeweegCoach+ Lisanne bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Statcounter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Statcounter voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics en Statcounter hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BeweegCoach+ Lisanne te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BeweegCoach+ Lisanne heeft hier geen invloed op.
BeweegCoach+ Lisanne heeft Google en Statcounter geen toestemming gegeven om via BeweegCoach+ Lisanne verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

 

Cookies
De website van BeweegCoach+ Lisanne maakt gebruik van ”cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. BeweegCoach+ Lisanne gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van BeweegCoach+ Lisanne zijn verbonden. BeweegCoach+ Lisanne kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beweegcoachlisanne.nl. BeweegCoach+ Lisanne zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen
BeweegCoach+ Lisanne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BeweegCoach+ Lisanne maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, indien er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Juf&Mees verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met BeweegCoach+ Lisanne via info@beweegcoachlisanne.nl.

 

BeweegCoach+ Lisanne is als volgt te bereiken:
info@beweegcoachlisanne.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
74255576
Telefoonnummer:
06 28 71 94 39
E-mailadres: info@beweegcoachlisanne.nl

 

Om misbruik te voorkomen vraagt BeweegCoach+ Lisanne, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt BeweegCoach+ Lisanne u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met BeweegCoach+ Lisanne uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerktreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 20-03-2019.

 

Disclaimer

BeweegCoach+ Lisanne heeft haar website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De informatie ie u aantreft kan onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. BeweegCoach+ Lisanne is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor direct en/of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door BeweegCoach+ Lisanne verstrekte informatie. Daarnaast is BeweegCoach+ Lisanne op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van BeweegCoach+ Lisanne te kunnen raadplegen. De informatie op de website van BeweegCoach+ Lisanne wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Voor zover de website van BeweegCoach+ Lisanne hyperlinks bevat naar andere websites, staat BeweegCoach+ Lisanne niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan.